Naučni rad
Elvir Duranović

"Alhamijado Ilmihal  Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka"

Anali GHB, knj. XXXVIII, Sarajevo, 2017, str. 263-300.

Opširnije...
IITB

O Institutu

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.

 
O Institutu | عن المعهد | Enstitü hakkında | Über uns
Bosanskiاللغة العربيةTürkceDeutsche
Naučni rad
Enes Ljevaković, Elvir Duranović, Sumeja Ljevaković-Subašić

"Argumenti hanefijskog mezheba na određena sporna pitanja iz obredoslovlja i vjerske prakse muslimana u Bosni i Hercegovini"

Zbornik radova Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stolječa - Izazovi novih tumačenja islama, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2018.

Opširnije...

Naučni saradnici Instituta na međunarodnom simpozijumu u Turskoj
Naučni saradnici Instituta na međunarodnom simpozijumu u Turskoj
Naučni saradnici Instituta na međunarodnom simpozijumu u Turskoj
Naučni saradnici Instituta na međunarodnom simpozijumu u Turskoj
Međunarodni skupovi

Naučni saradnici Instituta na međunarodnom simpozijumu u Turskoj

Gumušhane, Republika Turska – U periodu od 03-05.10.2018. godine na Gumušhane Univerzitetu održan je međunarodni simpozijum “Alija Izetbegović i Bosna i Hercegovina”. Na ovom skupu učestvovali su naučni saradnici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Elvir Duranović i dr. Hikmet Karčić. Dr. Elvir Duranović govorio je na temu “Bosnian Islam and Islamic Tradition of
Bosniaks in the Thought of Alija Izetbegovic”, dok je dr. Hikmet Karčić održao referat pod naslovom “Re-writing History in Eastern Bosnia”.  Izlaganja s ovog naučnog skupa bit će objavljenja u zasebnom zborniku radova.

Članci/recenzije

Naučni rad “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini”

Na naučnom skupu “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća” održanom u Sarajevu krajem 2017. izlaganje na temu “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini” imao je dr. Nedim Begović. Rad je objavljen u zborniku radova s ovog skupa Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Dr. Begovićevo zanimljivo i informativno izlaganje prenosimo u cjelosti.

Opširnije…