Dani islamske tradicije Bošnjaka

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka narednog mjeseca planira organizirati treću manifestaciju „Dani islamske tradicije Bošnjaka“. Manifestacija će biti održana u period od 1. do 24. novembra 2022. godine.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u cilju širenja naših saznanja i involviranja šire publike u očuvanju tradicije i baštine Bošnjaka u 2020. godini organizirao prvu manifestaciju „Dani islamske tradicije Bošnjaka“. Ova manifestacija je bila prva u nizu, a planirano je da Institut ovu manifestaciju organizira na godišnjem nivou. Tako, ove 2022. godine organiziramo treću manifestaciju „Dani islamske tradicije Bošnjaka“.

Manifestacija je plod ideje direktora Instituta dr. Ferida Dautovića čija je dugoročna vizija da ona postane tradicionalna manifestacija tokom koje će se jednom godišnje predstavljati projekti Instituta, naučna saznanja do kojih je Institut došao, ali i tokom koje ćemo predstavljati i projekte drugih naučnih institucija i srodnih organizacija koji su od značaja za tradiciju Bošnjaka uopće.

Ovogodišnja manifestacija će sadržavati izložbu, promociju filma, regionalnu konferenciju, naučni skup, tribinu i promocije knjiga u izdanju Instituta. Manifestacija će objedinjavati ukupno 9 različitih sadržaja, koji će se realizirati u Sarajevu, Goraždu, Žepču, Bihaću, Ključu, Visokom, Zenici i Varešu. Ona ima za cilj da aktivnosti Instituta objedini u jednu manifestaciju koja bi uveliko olakšala promociju i širenja saznanja o kulturnoj baštini Bošnjaka, njihovoj tradiciji, učenjacima, te rukopisnoj ostavštini.

Pored toga, manifestacija nastoji: promovirati kulturu i tradiciju Bošnjaka kroz organizaciju izložbe, predstaviti strana istraživanja o tradiciji i kulturi Bošnjaka, upoznati širu bosanskohercegovačku javnost, turiste, kulturne i umjetničke radnike sa savremenim običajima Bošnjaka, obogatiti kulturne sadržaje bogatim programima iz kulturne i tradicijske povijesti Bošnjaka, te afirmirati posebne vrste kulturnih sadržaja koji do sada nisu imali svoju širu publiku.

Ovogodišnju manifestacija „Dani islamske tradicije Bošnjaka“ uključuje niz kulturnih i naučnih aktivnosti. 1. novembra bit će organizirano svečano otvorenje manifestacije koje će uključivati i izložbu te promociju knjige „Hafiz Husnija-ef. Semić“.

Regionalna naučna konferencija „Ulema na Balkanu između dva svjetska rata“ koja će biti održana 8. novembra 2022. okupit će 22 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U sklopu manifestacije organizirat ćemo u tribinu „Bošnjačka ulema Vareša“ 18. novembra u Varešu.

Povodom 110 godina od rođenja i 40 godina od smrti hfz. Ibrahima ef. Trebinjca, 16. novembra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci bit će održana promocija dokumentarnog filma „Hafiz Ibrahim ef. Trebinjac: 110 godina od rođenja“ autora Nedima Hrbata koji je snimljen u saradnji sa Media centrom Islamske zajednice u BiH.

Pored navedenih sadržaja, Institut će održati i promociju svojih ovogodišnjih izdanja: „Imam Ebu Hanife“ i „Popis (muškog) stanovništva nahije Visoko iz 1266. godine (1855)“ te knjige „Hafiz Husnija-ef. Semić“, „Bošnjačko življenje islama“.