Završeni projekti

Rad dr. Duranovića “Nastajanje tradicije: Fatihova džuma na Musalli u Donjem Kamengradu”

Autor u ovom radu iznosi tezu da su odgovorni u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 2002. godine inovirali manifestaciju „Musalla“, čiji je centralni događaj klanjanje džuma-namaza pored musalle u Donjem Kamengradu, s dvojakom svrhom: očuvanje sjećanja na donosioce islama u Bosnu i Hercegovinu – sultana Mehmeda Fatiha i njegovu vojsku te memorijalizacija genocida i zločina nad Bošnjacima u Bosanskoj krajini. Kako bi se postigao zadati cilj, organizatori manifestacije poduzeli su niz aktivnosti: od donošenja odluke da se džuma-namaz za područje cijelog Medžlisa IZ Sanski Most i šire obavi samo na musalli u Donjem Kamengradu, preko izbora datuma u prvi petak u mjesecu julu neposredno prije obilježavanja zločina nad Bošnjacima u Biljanima, općina Ključ i genocida u Srebrenici, do promjene imena džemata „Donji Kamengrad – stara džamija“, koji se sada naziva džemat „Sultan Mehmed Fatih 1463“. Usvajanjem sadržaja od drugih tradicionalnih kalendarskih dovišta, prvenstveno Ajvatovice, za sedamnaest godina koliko traje, „Musalla“ je prerasla u prepoznatljivu i respektabilnu manifestaciju koja u značajnom dijelu ispunjava svoju svrhu.

 

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)