Kategorija

Meetings

Meetings, Skupovi

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA ZA ČETVRTU NAUČNU KONFERENCIJU SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

“IMAM EBU HANIFE”

(Sarajevo, 15-16. decembar 2021.)

 

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u cilju prepoznavanja izazova novih tumačenja islama i pokušaju pružanja adekvatnog odgovora na iste 2007. godine organizirao Prvu naučnu konferenciju o Islamskoj tradiciji Bošnjaka pod nazivom „Islamska tradicija Bošnjaka: Izvori, razvoj, institucije, perspektive“ čiji je svrha bila identifikacija i kritičko valoriziranje osnovnih elemenata islamske tradicije Bošnjaka. Nakon toga uslijedila je Druga naučna konferencija „Islamski diskurs u/za BiH: Stanje, perspektive i prioriteti“ realizirana 2010. godine u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a koja je ujedno bila i nastavak aktivnosti u smjeru identifikacije i odgovora na izazove islamskoj tradiciji Bošnjaka. Treća konferencija pod naslovom „Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi i odgovori“ 2017. godine tematizirala je historijske okolnosti koje su pogodovale širenju novog tumačenja islama u Bosni i Hercegovini, matične tokove u diskursu vaninstitucionalnih pozivača ispravnom prakticiranju islamskih propisa i odgovor Islamske zajednice na polemička pitanja.

Opširnije…

International Conferences, Međunarodni skupovi, Uncategorized

Održana Međunarodna konferencija “Negiranje genocida i trijumfalizam”

Međunarodna online konferencija pod naslovom “Negiranje genocida i trijumfalizam” u organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je 10. jula 2020. godine putem online platforme. Ova online konferencija okupila je najveće svjetske stručnjake iz oblasti istraživanja genocida i međunarodnog prava.

Opširnije…