Kategorija

Meetings

Book Presentations

Promovisana knjiga “Mostarsko muftijstvo od 1992. do 2012.g. – Uloga i značaj Islamske zajednice u odbrani Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine”

13. novembra 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu promovisana je knjiga “Mostarsko muftijstvo od 1992. do 2012.g. – Uloga i značaj Islamske zajednice u odbrani Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine” bivšeg mostarskog muftije Seida ef. Smajkića. Promocija je održana u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begove biblioteke i Izdavačke kuće Rijaseta Islamske zajednice u BiH “El-Kalem”.

Opširnije…
Meetings

Sastanak o projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”

19. jula 2019. godine održan je sastanak u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na kome su prisustovali predstavnici Bošnjačkog instituta, Nacionalne i univerzitetske biblioteke i BZK Preporod. Na sastanku su razgovarali o projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”. U okviru ovog projekta krajem 2019. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka će organizirati i naučni skup. Navedene institucije su izrazle želju za saradnjom na ovom projektu. Dogovoreno je da se u narednom periodu potpiše memorandum o saradnji na projektu “Bibliografije radova o Islamskoj zajednici” između pomenutih instiutucija.

Meetings

Sastanak s predstavnicima Vakufske direkcije u Sarajevu

18. juli 2019. Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije u Sarajevu, sa saradnicima posjetio je Institut gdje se sastao s dr. Dautovićem. U ugodnom razogovoru direktori su izrazili obostrano zadovoljstvo saradnjom Instituta i Vakufske direkcije koje se prevenstveno ogleda u zajedničkom organiziranju naučnih skupova u okviru manifestacije “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” i objavljivanju zbornika radova s ovih skupova. Na sastanku je bilo govora o organizaciji naučne konferencije s međunarodnim učešćem pod naslovom “Autentičnost u obnovi i revitalizaciji sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini” koja bi se trebala održati krajem marta ili početkom aprila 2020. godine.