Kategorija

Projekti

Projekti, Tekući projekti, Uncategorized

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”

13. novembra 2019. godine u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka potpisan je Memorandum o saradnji na  dugoročnom projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”. Memorandum su potpisali Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu i Bošnjački institut. Također je planirano  da memorandum potpiše i BZK Preporod, koji je jedan od suorganizatora ovog projekta.

Napominjemo da će u okviru ovog projekta krajem 2019. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i ostale institucije potpisnice ovog memorandum organizirati i naučni skup na ovu temu.

Članci/recenzije

Rad: Tragom jednog video snimka: Vjerski život u UN “Sigurna zona” Srebrenica 1992-95

Početkom marta 2019. godine, na društvenim mrežama je objavljeno nekoliko video isječaka na kojima se prikazuje vjerska svečanost – hatma dova u Čaršijskoj džamiji u Srebrenici. Snimak je napravljen 23.4.1995. u Čaršijskoj džamiji u Srebrenici. Hatma dova održana uoči Genocida je možda i najbolji pokazatelj vjerskog života u Srebrenici. U UN Sigurnoj zoni, pod opsadom i teškim uvjetima snimak pokazuje muslimane Bošnjake kako njegujući svoje običaje čuvaju svoju vjeru i tradiciju.

Autori radu su: dr. Hikmet Karčić, Emrah Đozić i Resul Alić. rad je objavljen u časopisu “Novi Muallim”

Završeni projekti

Rad dr. Duranovića “Nastajanje tradicije: Fatihova džuma na Musalli u Donjem Kamengradu”

Autor u ovom radu iznosi tezu da su odgovorni u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 2002. godine inovirali manifestaciju „Musalla“, čiji je centralni događaj klanjanje džuma-namaza pored musalle u Donjem Kamengradu, s dvojakom svrhom: očuvanje sjećanja na donosioce islama u Bosnu i Hercegovinu – sultana Mehmeda Fatiha i njegovu vojsku te memorijalizacija genocida i zločina nad Bošnjacima u Bosanskoj krajini. Kako bi se postigao zadati cilj, organizatori manifestacije poduzeli su niz aktivnosti: od donošenja odluke da se džuma-namaz za područje cijelog Medžlisa IZ Sanski Most i šire obavi samo na musalli u Donjem Kamengradu, preko izbora datuma u prvi petak u mjesecu julu neposredno prije obilježavanja zločina nad Bošnjacima u Biljanima, općina Ključ i genocida u Srebrenici, do promjene imena džemata „Donji Kamengrad – stara džamija“, koji se sada naziva džemat „Sultan Mehmed Fatih 1463“. Usvajanjem sadržaja od drugih tradicionalnih kalendarskih dovišta, prvenstveno Ajvatovice, za sedamnaest godina koliko traje, „Musalla“ je prerasla u prepoznatljivu i respektabilnu manifestaciju koja u značajnom dijelu ispunjava svoju svrhu.

 

[gview file=”https://www.iitb.ba/wp-content/uploads/2019/07/FATIHOVA-DŽUMA-U-DONJEM-KAMENGRADU.pdf”]