Kategorija

Tekući projekti

Projekti, Tekući projekti, Uncategorized

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”

13. novembra 2019. godine u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka potpisan je Memorandum o saradnji na  dugoročnom projektu “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici”. Memorandum su potpisali Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu i Bošnjački institut. Također je planirano  da memorandum potpiše i BZK Preporod, koji je jedan od suorganizatora ovog projekta.

Napominjemo da će u okviru ovog projekta krajem 2019. Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i ostale institucije potpisnice ovog memorandum organizirati i naučni skup na ovu temu.

Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”
Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”
Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”
Tekući projekti, Uncategorized

Radni sastanak u Institutu o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori”

20.11.2017. – Sarajevo. U prostorijama Instituta danas je upriličen radno-konsultativni sastanak o naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori” koju  Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka organuzuje u saradnji sa Upravom za vjerske poslove i Upravom za obrazovanje i nauku  Rijaseta IZ , uz nesebičnu podršku Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA). Naime, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u cilju prepoznavanja izazova novih tumačenja islama i pokušaju pružanja adekvatnog odgovora na iste 2007. godine organizirao Prvu naučnu konferenciju o Islamskoj tradiciji Bošnjaka pod nazivom „Islamska tradicija Bošnjaka: Izvori, razvoj, institucije, perspektive“  čiji je svrha bila identifikacija i kritičko valoriziranje osnovnih elemenata islamske tradicije Bošnjaka. Nakon toga uslijedila je Druga naučna konferencija „Islamski diskurs u/za BiH: Stanje, perspektive i prioriteti“ realizirana 2010. godine u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a koja je ujedno bila i nastavak aktivnosti u smjeru identifikacije i odgovora na izazove islamskoj tradiciji Bošnjaka.

Opširnije…