Kategorija

Domaći skupovi

Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”
Domaći skupovi

Održan interni naučni skup “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”

U okviru manifestacije “Dani islamske tradicije Bošnjaka” u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 19.11.2020. godine je održan interni naučni skup o temi “Bibliografija radova o Islamskoj zajednici – Austrougarski period”. Ovaj naučni skup je dugoročni projekat kojeg realiziraju Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Bošnjački institut i BZK Preporod.

Opširnije…