Kategorija

Uncategorized

Sumeja Ljevaković-Subašić
Uncategorized

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka podržao projekat “Majčina marama”

U sklopu inicijative “Heroine Srebrenice”, posvećene pričama žena koje su preživjele genocid 1995. godine, u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari na obilježavanju 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima u julu 2022. godine bit će izložena umjetnička instalacija “Majčina marama”.

Instalacija ‘Majčina marama’ posvećena je herojskoj ulozi i doprinosu bosanskohercegovačkih žena, a predstavlja simboličan prikaz marama i šalova koje žene koriste u svakodnevnom životu i koje koriste majke srebreničkih žrtava tokom molitve za svoje najmilije. Instalacija će nakon izlaganja postati dio trajnih umjetničkih postavki u Memorijalnom centru Srebrenica.

Projekat je podržala uposlenica Instituta Sumeja Ljevaković-Subašić u saradnji sa Merjemom Jašarević, Fadilom Jašarević i Mevlijom Alić, članicama Komisije za ženski aktivizam Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

Međunarodni skupovi, Uncategorized

Poziv za prijavu na konferenciju: Ulema na Balkanu između dva svjetska rata

Tokom 20. stoljeća, burne historija muslimana Balkana, mnogo uleme ostavilo je svoj trag u vjerskom, društvenom i političkom životu. Ovo je naročito bilo vidljivo u međuratnom periodu (1918-1941) kada je u Kraljevini Jugoslaviji došlo do veće javne angažiranosti uleme. Ovaj period je interesantan za razumijevanje historije Bošnjaka, muslimana i Islamske zajednice a koji je do sada bio predmetom istraživanja nekolicine autora. S tim u vezi Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka odlučio je organizovati konferenciju koja bi pokušala otkriti djelić ove nepoznate historije. Cilj ove konferencije je da se predstavi manje poznata ulema koja je ostavila trag u ovom važnom historijskom periodu s fokusom na orginalna i do sada neobjavljena istraživanja.

Opširnije…