Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a
Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a
Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a

Tokom mjeseca augusta 2017. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu organizirana je Ljetna škola za studente Instituta für Islamische Theologie (Institut za islamsku teologiju) sa Univerziteta Osnabrück. U okviru Ljetne škole okupljenim studentima predavanje na temu “Bošnjaci i Bosna i Hercegovina kroz povijest” održala je dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dok je mr. Hikmet Karčić govorio na temu “Rat u Bosni i Hercegovini 1992-1995”.