Naučni saradnici Instituta objavili su dva naučno-istraživačka rada u djelu Vakufi u Bosni i Hercegovini – Zbornik radova – Vakufi na području Jajca objavljenom u izdanju Vakufske direkcije u Sarajevu i El-Kalema.

Dr. Dževada Šuško i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić izvršile su terensko istraživanje na području Jajca koje je rezultiralo tekstom “Percepcija vakufa na području Medžlisa Islamske zajednice Jajce”. Opći cilj ovog istraživanja bio je otkriti, ustanoviti, istražiti te analizirati percepciju Bošnjaka na području MIZ Jajce o vakufu kako bi se mogli izvući generalni zaključci koji će dalje pomoći rad Vakufske direkcije, MIZ Jajce ali i drugih medžlisa u Bosni i Hercegovini u pogledu podizanja svijesti o vakufu kod Bošnjaka.

Rad dr. Šuško i mr. Ljevaković-Subašić pročitajte ovdje.

Dr. Elvir Duranović napisao je rad “Uzurpacija i nacionalizacija vakufske imovine na području Jajca i Šipova do 1965. godine”.

U ovom radu je na osnovu neobjavljene arhivske građe pokazano na koji način je uzrupirana vakufska imovina na području Jajca i Šipova i, po prvi put, objavljen detaljan pregled oduzete vakufske imovine u Jajcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine.

Rad dr. Duranovića pročitajte ovdje.