Kratkoročni projekti Instituta
Kratkoročni projekti Instituta
Kratkoročni projekti Instituta
Kratkoročni projekti Instituta

U ponedeljak, 29.12.2014., u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka došlo je do zaključivanja ugovora o saradnji na kratkoročnim istraživačkim projektima između Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i četiri odabrana aplikanta.

Direktorica Instituta, dr. Dževada Šuško, je potpisala Ugovor sa Mirnesom Hasanspahićem koji se prijavio s  projektom „Evidentiranje muslimanskih nadgrobnih spomenika nišana na području opštine Olova“; Medinom Mehmedović-Mulalić koja će raditi na kratkoročnom projektu pod nazivom „Socijalno-etičke teme u vjerskoj periodici bosanskih muslimana u periodu socijalističkog uređenja BiH od 1945-1992. godine“; Dženitom Rujanac koja će raditi na projektu „Ajvatovica kao religijska praksa i islamska tradicija Bošnjaka“; te Melihom Teparić koja će raditi na projektu „Bosanski kaligrafi na dvoru u Istanbulu“.

Realizacija projekata će se odvijati u različitim intervalima od 01.01.2015. godine, dok se završetak svih projekata planira 01.12.2015. godine. Izradu i pisanje istraživačkih radova će pratiti uposlenici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.