Naši praktikanti

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka daje studentima fakulteta srodnih oblasti mogućnost volontiranja ili stažiranja na Institutu u periodu od jednog do tri mjeseca. Za više informacija kontaktirajte nas na info@iitb.ba.

Indijana Šabić

Indijana Šabić
Međunarodni i javni odnosi, studentica

Zeynep Sönmez

Zeynep Sönmez
Međunarodni i javni odnosi, BA

Nermin Čakić

Nermin Čakić
Međunarodni i javni odnosi i Fakultet islamskih nauka

Emina Ademović

Emina Ademović
Prva bošnjačka gimnazija, učenica

Sejdefa Ibišević

Sejdefa Ibišević
Prva bošnjačka gimnazija, učenica

Nejra Šehić

Nejra Šehić
Prva bošnjačka gimnazija, učenica

Amina Blekić

Amina Blekić
Prva bošnjačka gimnazija, učenica

Haris Heljo

Haris Heljo
Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn, student

Esma Gruhonjić

Esma Gruhonjic
Munster univerzitet, student

Aparajita Goswami

Univerzitet Jawaharlal Nehru, New Delhi