O Institutu

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut je formiran odlukom Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine 5.11.2008. godine.   Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka koja obuhvata naučnoistraživački i obrazovni rad. Područje djelatnosti Instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne i materijalne tradicije Bošnjaka kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka. Naučnoistraživački rad podrazumijeva kreativni rad čiji rezultat doprinosi otkrivanju novih znanja i korištenju postojećih znanja iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.

Naučne oblasti u kojima Institut nastoji postići naučnoistraživačku i akademsku izvrsnost jesu:

1. Koncept islamske tradicija Bošnjaka

2. Doprinos Bošnjaka islamskim naukama

3. Religijska praksa Bošnjaka

4. Migracijski i demografski procesi Bošnjaka

5. Genocid nad Bošnjacima

6. Bošnjačko okruženje

Fokus rada Instituta je na islamskoj tradiciji Bošnjaka i to kroz teorijska i empirijska istraživanja:

1. pisane i usmene, duhovne i materijalne islamske tradicije Bošnjaka kroz: prikupljanje, kritičko proučavanje i dokumentiranje, te osiguravanje dostupnosti bošnjačke islamske rukopisne i kulturne baštine…

2. „žive tradicije“ tj. društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka kroz: istraživanja, prikupljanje i obradu podataka (građe), pisanje, izlaganja na skupovima i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova te publiciranje izbora obrađene građe u štampanim i elektronskim izdanjima.