Pod pokroviteljstvom Vijeća muftija i u organizaciji Uprave za vjerske poslove i Ureda za zekat, 12. septembra 2018. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, koja je ujedno sa Gazi Husrev-begovom medresom bila i suorganizator skupa, održan je okrugli sto pod nazivom „Zekat na poljoprivredne proizvode, stoku i trgovačku robu“.

Na skupu su u prisusutvu reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića bili muftije, dekani fakulteta, direktori medresa, glavni imami i dr., a svoje referate na zadanu temu su iznijeli alimi iz područja pravne znanosti, fikha i predstavnici sa nivoa medžlisa.  Nakon pozdravnih riječi direktora Uprave za vjerske poslove mr. Nusreta Abdibegovića okrugli sto je počeo obraćanjem reisu-l-uleme Islamske zajednice dr. Huseina ef. Kavazovića koji je istakao da: “…ovakvim naučnim skupovima Islamska zajednica može doći do novih teoretskih stavova od kojih neki mogu biti primijenjeni u praksi.”  U prvoj sesiji koja je uslijedila nakon obraćanja reisu-l-uleme dr. Kavazovića, a kojom je predsjedavao prof. dr. Enes-ef. Ljevaković referate su izložili: dr. Elvir Duranović, Malik Šljivo, dr. Hamid Indžić, dr. Emir Demir, mr. Fuad Omerbašić i mr. Alen Duraković. Dr. Elvir Duranović imao je izlaganje na temu “Historijski kontekst davanja zekata u Bosni i Hercegovini do Drugog svjetskog rata”. Ostali izlagači u ovoj sesiji govorili su o zekatu na poljoprivredne proizvode. Pod predsjedavanjem dr. Mustafe Hasanija u drugoj sesiji o zekatu na stoku referirali su: dr. Rešad Plojović, mr. Ahmed Purdić, mr. Armin Avdić i Vehid Arnaut. Treća sesija koju je vodio mr. Ahmed Purdić tematizirala je zekat na trgovačku robu, a referate su izložili dr. Sulejman Topoljak, dr. Osmana Kozlića, dr. Mustafa Hasani i dr. Senad Ćemana. Izlaganja s ovog naučnog skupa bit će objavljeni u zborniku radova.

Izvor: IIN Preporod.