U srijedu, 10. aprila 2019. godine, u okviru manifestacije “Dani vakufa 2019.” u Travniku je održan okrugli sto na  temu „Vakufi na području Travnika“. Organizatori skupa bili su: Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i Medžlis IZ Travnik.

Kroz jedanaest stručno obrađenih tema predstavljena je uloga i značaj vakufa u razvoju Travnika, muslimanske obrazovne ustanove, stanje vakufske imovine za vrijeme austrougarske uprave, vakufi na području općine Skender-Vakuf, nacionalizacija, uzurpacija i povrat vakufske imovine, izdvojene su značajne vakufname i specifičnosti travničkih vakufa, te predstavljeni novi vakufski projekti. Na skupu su predstavljeni radovi: dr. Aladina Husića, Hamze Lavića, dr. Ferida Dautovića,  dr. Elvira Duranovića, mr. Saliha Indžića, mr. Dževdeta Šošića, Fatime Maslić, Adila Loze, dr. Nermina Šušića, dr. Senaida Zajimovića i dr. Ahmeda Adilovića. Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova “Vakufi na području Travnika”.

 

Izvor: https://miztravnik.com.ba/izdvojeno/u-okviru-manifestacije-dani-vakufa-2019-odrzan-okrugli-sto-na-temu-vakufi-na-podrucju-travnika/