ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU “ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA JAJCA, JEZERA I ŠIPOVA 1992-1995”
ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU “ZLOČINI NAD BOŠNJACIMA JAJCA, JEZERA I ŠIPOVA 1992-1995”

U četvrtak, 20. jula 2017, u prostorijama Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu upriličen je radni sastanak u vezi s projektom “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995”. Sastanku su prisustvovali naučni saradnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka te predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Jajce.

Tokom 2016. i 2017. godine naučni saradnici oba Instituta, u saradnji s uposlenicima Medžlisa IZ Jajce, završili su opsežna terenska istraživanja o razmjerima zločina i stanju memorijalizacije zločina nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova koja bi u narednom periodu trebala biti objavljena u vidu naučnoistraživačke publikacije.

Na sastanku je zaključeno da pred izdavačima stoji još nekoliko završnih obaveza, ali da aktivnosti oko objavljivanja knjige teku predviđenom dinamikom. Najavljene su intenzivnije aktivnosti u narednom periodu i češći sastanci članova tima. Rezultati dosadašnjih istraživanja javnosti će biti prezentirani u septembru 2017. godine.