Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”
Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”
Održana promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995.”

U okviru manifestacije “Dani oslobođenja općine Jajce” održana je promocija knjige “Zločini nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova 1992-1995”, na kojoj su učestvovali Amor Mašović, dr. hfz. Elvir Duranović, dr. Rasim Muratović, Zehrudin ef. Hadžić, profesor, a uloga voditelja promocije pripala je Almiru Kuniću, piše Jajce Online. Ova knjiga je jedinstven projekat, jer donosi sve objekte, koji su vezani za šehide pomenutog područja i trenutno nema sličnog projekta, koji se realizirao na ovaj način. Realiziran je u saradnji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Sarajevo te uposlenika MIZ Jajce.

– Proces memorizacije je proces u kojem mi koristimo naše pamćenje i našu memoriju kako ne bismo zaboravili šehide i žrtve zločina, koji su dali svoje živote da mi danas živimo u miru s drugima i drugačijima, dok proces memorijalizacija predstavlja materijalizaciju kulture sjećanja, kako bi inicirali kolektivnu svijest nas Bošnjaka o tome šta se desilo na ovom prostoru – rekao je Hadžić.

– Od 30.000 nestalih u našoj zemlji, 84 procenata zauzimaju Bošnjaci, 11 procenata su Srbi, 4 procenta su Hrvati, a ostatak se odnosi na nacionalne manjine. Od ukupnog broja ubijenih statistički gledajući 12 procenta su žene, dok su 4 procenta djeca. Što znači da svaki 25 nestali na našim područjima su djeca mlađa od 18 godina. Nažalost, Jajce višestruko prelazi tu skalu u našoj zemlji. U ovoj knjizi nalazi se izuzetna historijska vrijednost koju će budući naraštaji moći crpiti – rekao je Mašović.

U svom izlaganju dr. Rasim Muratović se osvrnnuo na historijski razvoj BiH kao i ulogu Bošnjaka u njemu, pa se sve do nemilih dešavanja u proteklom ratu. On je istakao da je knjiga jako važna za neke životne lekcije, a svaki čitalac obavezno treba izvući pouku iz nje.

Dr. hfz. Elvir Duranović je govorio o ulozi i doprinosu Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u izradi knjige koja treba ostati u amanetu generacijama koje dolaze.

(Izvor: Jajce Online)