14.oktobar 2018. – Više od 40 naučnika iz SAD i Rusije a koji su dio Kennan Instituta, naučno-istraživačkog instituta u SAD organizovali su konferenciju Sukobljena sjećanja,  neusklađeni narativi. Tokom ove konferencije, organizovano je predavanje na temu “Genocid i sjećanje u BiH: izazovi i perspektive” koje je održao dr.Hikmet Karčić.