Naučni rad
Elvir Duranović

"Alhamijado Ilmihal  Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka"

Anali GHB, knj. XXXVIII, Sarajevo, 2017, str. 263-300.

Opširnije...
IITB

O Institutu

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.

 
O Institutu | عن المعهد | Enstitü hakkında | Über uns
Bosanskiاللغة العربيةTürkceDeutsche
Naučni rad
Enes Ljevaković, Elvir Duranović, Sumeja Ljevaković-Subašić

"Argumenti hanefijskog mezheba na određena sporna pitanja iz obredoslovlja i vjerske prakse muslimana u Bosni i Hercegovini"

Zbornik radova Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stolječa - Izazovi novih tumačenja islama, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2018.

Opširnije...

Radna posjeta Medžlisu islamske zajednice Travnik
Radna posjeta Medžlisu islamske zajednice Travnik
Posjete

Radna posjeta Medžlisu islamske zajednice Travnik

14. septembar – Travnik. Direktor Vakufske direkcije u Sarajevu dr. hfz. Senaid Zaimović i v.d. direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. hfz. Elvir Duranović posjetili su u petak 14.09.2018. Medžlis islamske zajednice Travnik gdje su ih primili glavni imam mr. Salih-ef. Indžić i predsjednik IO Medžlisa dr. Nermin Šušić. Na sastanku se razgovoralo o naučnom skupu “Vakufi u Travniku” koji bi se trebao održati u okviru kulturno-vjerske, obrazovne i naučne manifestacije Dani Vakufa u BiH 2019. Dr. Zajimović i dr. Duranović upoznali su domaćine o važnosti ovog naučnog skupa za očuvanje, zaštitu i unapređenje vakufske imovine. Domaći su izrazili zadovoljstvo što će se dio programskih aktivnosti manifestacije Dani Vakufa u BiH 2019. održati u Travniku. Sastanku je prisustvovao i sekretar Vakufske direkcije Amel Mešić.
Izvor: http://miztravnik.com.ba/