Novija naučna saznanja o djelovanju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ponudila su cjelovitije odgovore na određena pitanja iz prošlosti Islamske zajednice u pojedinim historijskim razdobljima, što je aktueliziralo potrebu, i sa naučnog i sa šireg društvenog stanovišta, da se definira projekat cjelovitog istraživanja i sagledavanja historije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od njenog utemeljenja kao pravno i institucionalno zasebne organizacije 1882. godine do Obnoviteljskog sabora u ratnoj 1993. godini. S tim u vezi Naučno vijeće Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka usvojilo je projekat “Historija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini” čija realizacija bi se temeljila na korištenju historijskog i drugih naučno relevantnih metoda, na rekapitulaciji postojećih naučnih znanja o Zajednici, njihovom obogaćivanju rezultatima novih istraživanja te istraživanju i otkrivanju novih činjenica o Islamskoj zajednici, kao i njihovom stavljanju u jedinstvenu i zaokruženu cjelinu višetomne historiografske monografije, temeljem koje bi akademska i šira javnost konačno dobila mogućnost cjelovitog uvida u prošlost jedne od najstarijih institucija bošnjačkog naroda, uključujući njenu ulogu u javnom životu Bosne i Hercegovine kao i doprinos u vjerskom, kulturnom i društvenom razvoju Bošnjaka.

Polazeći od činjenice da je za izradu kvalitetne historiografije, neophodno steći podroban uvid u objavljenu građu i izvore o predmetu monografije, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka namjerava  21. novembra 2019. godine organizirati naučni skup na temu „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici“.

Punuđeni referati s bibliografijama radova o Islamskoj zajednici trebali bi obuhvatati sve ili neku od sljedećih oblasti:

 • Institucije Islamske zajednice,
 • Šerijatski sudovi,
 • Vakufi,
 • Intelektualna historiju Zajednice (alimi),
 • Život Zajednice kroz aktivnosti njenih organa i institucija.

Također, ponuđene bibliografije radova neophodno je uraditi prema sljedećoj periodizaciji:

 1. Islamska zajednica za vrijeme austro-ugarske uprave
 2. Islamska zajednica između dva svjetska rata
 3. Islamska zajednica od 1945. do 1957.
 4. Islamska zajednica od 1957. do 1975.
 5. Islamska zajednica od 1975. do 1992.
 6. Islamska zajednica od 1992. do 2012.

U skladu s  navedenim, pozivamo Vas da učestvujete u radu Naučnog skupa „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici“.

Vaše prijave s tačnim nazivom referata i kratkim sažetkom (do 900 karaktera) možete dostaviti  najkasnije do 15. maja 2019. godine na adresu info@iitb.ba.

Obavještenje o prihvatanju prijave bit će dostavljeno aplikantima najkasnije do 31. maja 2019. godine.

——————————————————————————————————————————

Rok za dostavu prijava je produžen do 31.maja 2019!

—————————————————————————————————————————–

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka