Posjete

Prof. dr. Catharina Raudvere sa Univerziteta Kopenhagen u posjeti Institutu

U posjeti Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka boravila je prof. dr. Catharina Raudvere sa Univerziteta Kopenhagen. Profesorica Raudvere je profesorica Fakulteta za međukulturalne i regionalne studije.

Inače, dr. Catharina je svoj akademski rad posvetila izučavanju, između ostalog, i Bošnjaka, islama, sufizma i ženskih pitanja.

Pri posjeti profesorica je upoznala Institut sa nedavno završenim projektom o žena vjernicama u Bosni i Hercegovini koji će uskoro biti prezentiran bosanskohercegovačkoj javnosti, te se upoznala s izložbom “Skriveni svijet balkanskih žena” te projektom “Hidžaska željeznica” koju je Institut tematizirao krajem 2014. godine.

Visits

Prof. dr. Catharina Raudvere sa Univerziteta Kopenhagen u posjeti Institutu

U posjeti Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka boravila je prof. dr. Catharina Raudvere sa Univerziteta Kopenhagen. Profesorica Raudvere je profesorica Fakulteta za međukulturalne i regionalne studije.Opširnije…