Kategorija

Projekti

Članci/recenzije

Naučni rad “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini”

Na naučnom skupu “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća” održanom u Sarajevu krajem 2017. izlaganje na temu “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini” imao je dr. Nedim Begović. Rad je objavljen u zborniku radova s ovog skupa Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Dr. Begovićevo zanimljivo i informativno izlaganje prenosimo u cjelosti.

Opširnije…

Članci/recenzije

Mehmed Teufik Azapagić “Risala o Hidžri”

U utorak 11. septembra 2018. godine nastupa nova 1440. hidžretska godina. Ovo je vrijeme kada se intezivno govori o Hidžri i njenim porukama. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine značajan broj Bošnjaka odlučio je da se iseli u Tursku. Kako bi se sačuvala supstanca bošnjačko-muslimanskog bića u našoj zemlji čuveni tuzlanski alim, kadija, muftija i kasnije reisu-l-ulema Mehmed Teufik Azapagić napisao je kraće djelo Risala o Hidžri u kojem poziva Bošnjake da se ne iseljavaju u Tursku i ne odlaze u neisvjesnost slabeći na taj način svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci se i danas 100 godina nakon Azapagića susreću s problemom iseljavanja. S obzirom da se važne paralele mogu povući između iseljavanja Bošnjaka krajem XIX stoljeća i danas, u nastavku prenosimo Azapagićevu Risalu o Hidžru u prijevodu mr. Osmana Lavića.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 3.47MB)

Hadžska dova
Članci/recenzije

Hadžska dova

U prilogu možete pročitati tekst dr.Elvira Duranovića o Hadžskoj dovi:

Opširnije…