Kategorija

Projekti

Članci/recenzije

Rad “Vaninstitucionalna tumačenja islama u Bosni i Hercegovini: djelovanje NVO i medija”

Na naučnom skupu Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća održanom u Sarajevu krajem 2017. izlaganje na temu “Vaninstitucionalna tumačenja islama u Bosni i Hercegovini: djelovanje NVO i medija” održali su dr. Hikmet Karčić i Elvedin Subašić. Rad je objavljen u zborniku radova s ovog skupa Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Njihovo izlaganje u nastavku prenosimo u cjelosti.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 295KB)

Članci/recenzije

Naučni rad “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini”

Na naučnom skupu “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća” održanom u Sarajevu krajem 2017. izlaganje na temu “Karakteristične teme selefističkog diskursa u Bosni i Hercegovini” imao je dr. Nedim Begović. Rad je objavljen u zborniku radova s ovog skupa Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Dr. Begovićevo zanimljivo i informativno izlaganje prenosimo u cjelosti.

Opširnije…