Radni sastanak u prostorijama Vakufske direkcije

U prostorijama Vakufske direkcije u Sarajevu danas je održan sastanak direktora Vakufske direkcije, dr. Senaida Zajimovića, i direktorice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dr. Dževade Šuško. Povod posjete jesu pripreme za organizaciju manifestacije „Dani vakufa u BiH 2018“, gdje će aktivno učešće uzeti i uposlenici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Sastanku su prisustvovali: dr. Elvir Duranović, naučni saradnik Instituta, mr. Sumeja Ljevaković- Subašič, viša stručna saradnica Instituta i mr. Amela Trako-Mahmutović, pravnica Vakufske direkcije.

Imajući u vidu da se u sadržaju manifestacije tematski svake godine istražuje jedan grad u Bosni i Hercegovini i njegovi vakufi i vakifi, cilj naredne manifestacije organiziranje Okruglog stola na temu „Trebinjski vakufi i vakifi“. U sklopu toga, dogovoreno je da naučni radnici Instituta izvrše historijsko istraživanje vakufa na području grada Trebinja, zajedno sa Vakufskom direkcijom i ostalim eminentnim profesorima i docentima. Također, planirano je da se u sklopu manifestacije organizira Tribina: „Razumijevanje vakufa kod Bošnjaka“.

Na sastanku je istaknuto da je cilj da se kroz ovakve sadržaje manifestacije doprinosi reaktiviranju svijesti građana o ulozi vakufa kako historijskog tako i savremenog aspekta koji doprinosi očuvanja Bošnjaka na ovom području.