Dana, 06.09.2019. godine u prostorijama Vakufske direkcije u Sarajevu je održan sastanak između Vakufske direkcije IZ u BiH i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Tema sastanka jesu pripreme za organizaciju manifestacije “Dani vakufa u BiH 2020”, gdje će kao i prethodnih godina aktivno učešće uzeti članovi Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Sastanku su prisustvovali dr. Senaid Zajimović, dr. Ferid Dautović direktor Instituta, dr. Elvir Duranović, naučni saradnik Instituta i mr. Amela Trako-Mahmutović, stručni saradnik za pravne poslove.

Na sastanku je razgovarano o zajedničkom organizovanju naučnog simpozija “Autentičnost i orginalnost u obnovi i revitalizaciji sakralnih vakufskih objekata u Bosni i Hercegovini”.

U znak zahvalnosti za uspješnu saradnju, ovom prilikom je dr. Zajimović ispred Vakufske direkcije uručio direktoru Instituta maketu Aladža džamije u 3D formatu.