Predavanje pod naslovom Razvitak civilnog društva i uloga žene na Balkanu  direktorice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dr. Dževada Šuško,  koja je prezentovano  7.- 8. maja 2015. godine na međunarodnoj konferenciji „Las mujeres en la nueva era del Mediterraneo“ (Uloga žena u novoj eri Mediterana) u Španiji u Valenciji.