Direktorica dr. Šuško na simpoziju “Žena u savremenom dobu – izazovi i perspektive”
Direktorica dr. Šuško na simpoziju “Žena u savremenom dobu – izazovi i perspektive”

6.5.2017 – U organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA) održan je simpozij “Žena u savremenom dobu – izazovi i perspektive”. Direktorica dr. Dževada Šuško učestvovala je na ovom simpoziju sa temom “Bošnjaci između vjere, tradicije i života u Evropi”. Izlagači su bili i dr. Dina Nadarević-Sijamhodžić i dr. Zehra Alispahić