Helena Ratté, studentica Univerziteta u Michigen-u došla je na konsultacije u Institut vezano za istraživanje o emigraciji iz Bosne i Hercegovine u Njemačku. Glavna tematika njenog istraživanja je emigracija i ponovna migracija Gastarbeiter-a prema i iz Njemačke kao i migranti čija je relokacija bila vezana za rat 1992-95.

Navedeno istraživanje obuhvata pitanje kompleksnosti bosanskog odnosa sa dijasporom; mreže evropski migracija koje su nastale u 20-tom vijeku te kako su transnacionalni identiteti nastali i oblikovani. Nju je posebno zanimala konferencija „Dijasporalni i migrantski identiteti“ koju je Institut organizovao u aprilu ove godine.