Oznaka

dijaspora

Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”
Međunarodni skupovi

Završena međunarodna naučna konferencija “Dijasporalni i migrantski identiteti”

U Sarajevu je, u periodu od 23. – 24. aprila, 2015. godine, u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana međunarodna konferencija Dijasporalni i migrantski identiteti: društveni, kulturološki, politički, i religijsko – duhovni aspekti.

Opširnije…