Domaći skupovi, Skupovi

U Mostaru održan naučni skup “Mirza (MIlivoj) Malić Fevzijev Perivoj slavuja na Sorboni

„Nedopustivo je i neshvatljivo da je dr. Milivoj Mirza Abdurahman Malić bio toliko dugo prešućivan u javnosti, uprkos činjenici da je oskudno i šturo spominjan u radovima orijentalista i domaćoj stručnoj literaturi. Tek sada stekli su se svi uvjeti za objektivnu valorizaciju njegovog djela. Objavljivanjem prijevoda njegove disertacije Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka prekinuo je zavjet šutnje koji se nad Malićevim djelom i ličnošću decenijama pleo“, govoreći o značaju održavanja naučnog skupa održanog u okviru programa manifestacije Dani mevluda i zikra rekao je prof. dr. Namir Halilović. Halilović je u svom izlaganju, u kratkim crticama ponovio važnost i značaj Bulbulistana Fevzija Mostarca u cjelokupnim književnim tokovima u okviru osmanskog carstva.

Opširnije…