Predstavljanje knjiga

Promocija knjige “Imamska služba u misiji jačanja sistema odbrane i čuvanja ljudskog dostojanstva”

20. april 2016. U okviru kvartalne analize rada vojnih imama, prema planu Ureda Vojnog muftije a uz podršku Rijaseta Islamske zajednice, u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 20. i 21. aprila 2016. godine, realizovana je promocija Zbornika radova „Imamska služba u misiji jačanja sistema odbrane i čuvanja ljudskog dostojanstva“ i dvodnevni seminar za uposlenike Vojnog muftijstva. Izdavači Zbornika su Vojno muftijstvo i Izdavački centar Islamske zajednice u BiH „El-Kalem“. Pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, te gostima iz civilnih struktura, Zbornik su predstavili mr. Mustafa Prljača, dr. Dževada Šuško i mr. Mesud Šadinlija.