Domaći skupovi, Skupovi

Održan naučni skup o kulturno-historijskom naslijeđu Gradačca

Gradačac, 28. maj 2016. – U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Gradačac, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Općine Gradačac, Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u subotu, 28.maja 2016. godine u sali „Gradačačkog sajma“ održan je naučni skup pod nazivom  „KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“ .

Opširnije…