U prilogu pročitajte tekst “Karakteristični elementi islamske tradicije Bošnjaka” objavljen u Zborniku radova sa okruglog stola Islamski koncept mira, slobode i sigurnosti održanog u Sarajevu 25. aprila 2017.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)