U subotu, 21.9.2019. godine, u prostorijama tekije u Stocu održan je naučni skup: “Tesavvufska misao i tarikatska praksa u BiH u 19. i 20. stoljeću”. Skup je održan u organizaciji Centra za istraživanje i unaprjeđenje duhovne i kulturne baštine BiH.

Na skupu su, pored brojnih predavača, učešće uzeli i direktor Instituta dr. Ferid Dautović te naučni saradnik dr. Elvir Duranović. Dr. Ferid Dautović izlagao je na temu “Tragom jednog dokumenta: Briga Islamske zajednice za očuvanje islamske tradicije u okviru ehli sunneta”, dok je dr. Elvir Duranović govorio na temu: “Odluka o prestanku rada tekija, u NRBiH, 1952. godine i rasprave unutar Islamske zajednice koje su joj prethodile”.