Upravni odbor

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka čine:

  • Prof. dr. Nedžad Grabus – predsjednik
  • Dr. Orhan Bajraktarević
  • Dr. Dževad Šošić
  • Dr. Elvir Duranović
  • Dr. Sumeja Ljevaković-Subašić