Upravni odbor

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka čine:

  • Dr. Amir Karić – predsjednik
  • Dr. Nusret Isanović
  • Ibrahim Begović
  • Dr. Elvir Duranović
  • Mr. Sumeja Ljevaković-Subašić