Usluge

 

PREDAVANJE I STRUČNI SEMINARI 

 

  Institut za islamske tradicije Bošnjaka (IITB) nudi predavanja i seminare na različite teme koje se tiču Bosne i Hercegovine, Bošnjaka (bosanskih muslimana) i islam. Zainteresirani pojedinci, grupe ili organizacije mogu tražiti predavanja sa liste predavanja koja IITB nudi ili mogu zatražiti predavanja na drugu temu. IITB predavači su dostupni za pojedince i grupe. IITB, na zahtjev, može pružiti i obilazak važnijih vjerskih i historijskih lokacija. Predavanja, uključujući Q&A sesije, traju 90 minuta. Cijena za svaku uslugu varira ovisno od veličine grupe i broja traženih predavanja. Listu predavanja možete pogledati ovdje.