Autor

WebMentor

Meetings

Sastanak s predstavnicima Vakufske direkcije u Sarajevu

18. juli 2019. Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije u Sarajevu, sa saradnicima posjetio je Institut gdje se sastao s dr. Dautovićem. U ugodnom razogovoru direktori su izrazili obostrano zadovoljstvo saradnjom Instituta i Vakufske direkcije koje se prevenstveno ogleda u zajedničkom organiziranju naučnih skupova u okviru manifestacije “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini” i objavljivanju zbornika radova s ovih skupova. Na sastanku je bilo govora o organizaciji naučne konferencije s međunarodnim učešćem pod naslovom “Autentičnost u obnovi i revitalizaciji sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini” koja bi se trebala održati krajem marta ili početkom aprila 2020. godine.

Posjete

Posjeta Muftiji zagrebačkom dr.Aziz ef. Hasanoviću

25. februar 2016 – Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka na čelu sa dr. Dževadom Šuško i Naučnim saradnikom Elvirom Duranovićem  i Višim stručnim saradnikom Hikmetom Karčićem zvanično su posjetili Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Direktorica Instituta dr. Dževada Šuško održala je sastanak sa Muftijom zagrebačkim dr. Aziz ef. Hasanovićem. Tema sastanka bio je projekat Instituta “Milivoj Mirza Malić i Fevzijev Bulbulistan na Univerzitetu Sorbonne” gdje je dogovoreno da će Mešiha biti suizdavač publikacije. Tokom sastanka naglašena je važnost izučavanja islamske tradicije Bošnjaka i dogovorena je buduća saradnja ove dvije institucije.