U srijedu, 11.2.2015., u prostorijama Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka došlo je do zaključivanja ugovora o saradnji na dugoročnom istraživačkom projektu između Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i dr. Muharema Štulanovića.

Direktorica Instituta, dr. Dževada Šuško, je potpisala Ugovor o saradnji na istraživačkom projektu, a u svrhu realizacije dugoročnog projekta Islam i tradicija u identitetu Bošnjaka sa dr. Muharemom Štulanovićem.

Realizacija projekta će se odvijati u različitim intervalima od februara 2015. godine, dok je rok za završetak 05. 02. 2016. godine.