Prof. dr. Fikret Karčić ( 1955.-2022.)

Danas 16. 03. 2022. godine u Sarajevu na ahiret je preselio ugledni prof. dr. Fikret Karčić. Njegovim preseljenjem na ahiret Islamska zajednica, kao i cjelokupna društvena zajednica u BiH i Evropi je izgubila mnogo. To će se osjetiti mnogo više kako bude odmicalo vrijeme njegovog odlaska.

Mi, njegovi studenti sa Islamskog teološkog fakulteta (FIN) pamtit ćemo ga kao profesora koji je bio predan nauci, posebno svojoj užoj specijalnosti pravu i šerijatskom pravu. Bio je vrlo pedantan profesor koji je uvijek dolazio na vrijeme na predavanja i odlazio na vrijeme. Na njegovim predavanjima nije bilo suvišnog govora i besposlice. Takav mu je bio i život, ispunjen do kraja. Bio je karakteran, stabilan i pravedan. Poštovao je procedure, pravila i na njima insistirao gdje god je mogao.

Do kraja 2021. godine bio je predsjednik Naučnog vijeća Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka u dva mandata, gdje je sa drugim članovima dao poseban doprinos razvoju Instituta i njegovih naučnih oblasti. Do kraja mandata brinuo se za bolje uvjete, adekvatne prostore za uposlenike Instituta kako bi bili efikasniji i produktivniji u radu.

Pored naučnog angažmana na mnogim fakultetima u BiH i inostranstvu i brojnih knjiga koje je napisao bio je brižan muž i roditelj. Odgojio je tri predivna sina sa svojom Hamidom: Hamzu, Haruna i Hikmeta koji se bave naukom kao i on. Neću zaboraviti to roditeljsko lice dragog profesora, jer sam mu na tome često zavidio, njegove susrete sa sinovima svakog petka poslije džuma-namaza u jednoj radosnoj roditeljskoj i prijateljskoj atmosferi kojoj sam imao priliku prisustvovati. Molim Dragog Boga da profesoru Fikretu Karčiću, oprosti grijehe, primi dobra djela i podari dženneti Firdevs.

 

Sarajevo, 16.3.2022. godine

Dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka