U okviru finasiranja kratkoročnih projekata Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka podržao je projekat “Nišani i stara mezarja na olovskom području” autora Mirnesa Hasanspahića.