Hafiz Salih Gašević autor je popularnog Mevluda na bosanskom jeziku. Uz Mevlud Gašević je napisao kasidu bez naslova čija kopija se nalazi u Muzeju Hercegovine u Mostaru. U ovom radu, po prvi put naučnoj i široj javosti predstavljamo integralni tekst Gaševićeve alhamijado kaside na latinici. Pored toga, u radu smo analizirali kasidu na više različitih nivoa: ortografskom, historijskom, jezičkom i sadržajnom. Gaševićeva kasida pripada drugom periodu u razvoju arebice koje karakteriše vrijeme u kojem je njen autor živio i djelovao. Kasida nudi novu informaciju za biografiju Gaševića, a to je ime njegovog učitelja u Nikšiću. Gašević je kasidu napisao slijedeći oprobani obrazac orijentalno-islamske forme svojstvene gotovo svim kasidama sličnog žanra. Pri kraju kaside Gašević jasno naglašava da je kasida napisana na bosanskom jeziku, čime je, barem što se dobronamjernih istraživača tiče, stavljena tačka na stoljetnu raspravu o književnom jeziku njegovog Mevluda. Sadržaj kaside je opisno imperativni s pretežno eshatološkim temama.

Cjelokupan rad objavljen u Analima GHB svezak 39. pročitajte u nastavku.

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)