Naučni skup   „KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“
Naučni skup   „KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Općina Gradačac, Medžlis Islamske zajednice Gradačac i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona pozivaju Vas na

Naučni skup

 „KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“

Naučni skup održat će se u Kongresnoj Sali „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu

28. maja 2016. godine sa početkom u 9:30 sati

 

Skup je posvećen kulturno-historijskom naslijeđu općine Gradačac od najstarijih vremena do danas. Na skupu će se tretirati do sada neistražene teme iz duhovne i materijalne baštine Gradačca. Cilj naučnog skupa je dodatno istraživanje kulturno-historijskog naslijeđa Gradačca i valoriziranje dosadašnjih istraživanja.

 

Dobro nam došli!

Organizacioni   odbor