Nova knjiga u izdanju Instituta: Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama
Nova knjiga u izdanju Instituta: Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka objavio je novu knjigu pod naslovom Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi novih tumačenja islama. Knjiga sadrži većinu referata prezentiranih na naučnoj konferenciji “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazvi i odgovori” koja je održana u Sarajevu 21.12.2017. u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Uprave za obrazovanje i nauku i Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Cjelokupnim projektom organiziranja konferencije i objavljivanja knjige koordinirala je direktorica Instituta dr. Dževada Šuško. Urednici knjige su dr. Elvir Duranović i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić. Recenzenti su dr. Fuad Sedić i dr. Zuhdija Adilović. DTP je uradio mr. Abdulhamit Bolat. Nesebičnom podrškom objavljivanje knjige podržala je Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA), čijem se direktoru Ömeru Faruku Alimciju srdačno zahvaljujemo.

Izvod iz recenzije dr. Fuada Sedića:

“Oni ne znaju ili ne žele da znaju, niti cijene sve ono kroz šta su prošli muslimani ovog našeg područja i kakvu su žrtvu podnijeli skupa sa svojim imamima i vjerskim autoritetima. Zadivljeni samo svojim mišljenjem smatrali su da sve ono što nije njihov proizvod ne valja i treba ga mijenjati. Smatrali su da od njih sve treba početi. Našu ulemu, vrijedne imame koji su svoj cijeli životni vijek posvetili iskrenom radu za islam su smatrali džahilima i novotarima. Većina onih koji su potpali pod ovakve uticaje su omladina koja treba da osigura bošnjačkoj naciji nacionalni ponos (dr. Cerić) a oni su se nažalost okomili na lomljenje i remećenje vjekovima čvrstog saffa (mr. Omerdić) i stvaranje nereda u džamijama.”

Izvod iz recenzije dr. Zuhdije Adilovića:

“Uvod zamjenika reisul-uleme pruža sažet ali veoma sadržajan i autentičan pregled stanja muslimana Bošnjaka na ovim prostorima od početka islama do danas, kao najbolju uvertiru za naznačeni problem koji je tretirala konferencija. Čitanjem radova ovoga zbornika zaista se može steći pravi uvid u okolnosti u kojima se ovaj problem pojavljuje, naročito sa aspekta historije i niza društvenih dešavanja vezanih za Bošnjake muslimane na ovim prostorima, posebice za vrijeme i nakon posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Raduje me da su pojedini autori primijetili da treba graditi pozitivnu etiku razilaženja i neslaganja sa drugima i drukčijima, kako bi se prevazišao razdor i neprijateljstvo među muslimanima.”