Novi Muallim o Hasan Kafi Pruščaku

Po završteku manifestacije Manifestacija 400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615.-2015.,  Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u dogovoru sa uredništvom Novog Muallima i Upravom za obrazovanje i nauku odlučio je da radove sa ove naučne konferencije objavi u specijalnom broju Novog Muallima. Urednica Novog Muallima je Senada Tahirović a svoj doprinos u ovom broju dali su: Fazileta Hafizović, Almir Fatić, Hilmo Neimarlija, Jusuf Ramić, Omer Nakičević, Zuhdija Adilović, Kenan Musić, Muharem Omerdić, Muhamed Fazlović, Esztella Csiszar te naučni saradnici Instituta direktorica Dževada Šuško i Elvir Duranović.