Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka objavio je publikaciju Izazovi memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini  čiji je urednik dr. Hikmet Karčić. Ova publikacija proizvod je naučnog skupa održanog 2020. u Sarajevu a u povodu 25 godišnjice sjećanja na žrtve Genocida u Srebrenici.

Ova publikacija sadrži radove sljedećih autora: muftije tuzlanskog Vahida ef. Fazlovića, dr. Rešida Hafizovića, dr. Ekrema Tucakovića, dr. Ahmeta Alibašića, dr. Elvira Duranovića, dr. Admira Mualaosmanovića, dr. Seada Turčala, dr. Hikmeta Karčića, mr. Mustafe Muharemovića, mr. Amira Mahića, prof. historije Azerine Muminović, srebreničkog imama Damira ef. Peštalića te Nedima Jahića i Zijada Suljića.

Navedena publikacija predstavlja presjek stanja memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini te daje određene preporuke za unapređenje i poboljšanje kulture sjećanja.