Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“
Održan naučni skup „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“

Dana 29.10.2014. godine, u multimedijalnoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu održan je naučni skup u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka pod naslovom „Kaiser i Sultan: Berlinsko-Bagdadska i Hidžaska željeznica“  povodom 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata.

Skup je okupio stručnjake iz oblasti historije, prava, politike i međunarodnih odnosa koji su svojim izlaganjima obradili tematiku značaja i svrhu izgradnje Hidžaske željeznice. Izaslanik Reisul-uleme, sarajevski muftija prof. dr. Enes Ljevaković, otvorio je skup sa željom za uspješan rad te izrazio nadu „da će učesnici na ovom skupu osvijetliti za nas iznimno zanimljivu temu, a to je učešće bh. muslimana u finansiranju željeznice o kojoj ćemo govoriti.”

Na radnom dijelu naučnog skupa prvo je prikazan  20-minutni dokumentarni film „Jordan – Hidžaska željeznica“ koji govori o Hidžaskoj željeznici iz arapske perspektive.

Prvo izlaganje održao je prof. dr. Fikret Karčić na temu  “Kaiser, Sultan i Džihad: njemačko-turski odnosi u predvečerje Prvog svjetskog rata.” “Osmanska Turska se u novembru 1914. godine uključila u Prvi svjetski rat na strani Njemačke i Austro-Ugraske. Taj rat bio je rezultat višegodišnjih događaja”, kazao je Karčić.

 Prof. dr. Safet Bandžović održao je izlaganje na temu „Hidžaska željeznica iz ruskog ugla”, dok je dr. Dževada Šuško održala izlaganje na temu „Značaju Hidžaske željeznice u Njemačkoj.” Doc. dr. Aliya Fatma Matarci održala je izlaganje na temu “Hidžaska željeznica u savremenoj turskoj historiografiji” na početku druge sesije. Posljedno izlaganje održao je dr. Hamza Karčić na temu “Bošnjački doprinos Hidžaskoj željeznici.“

Do kraja godine planira se i objavljivanje zbornika radova sa ovog naučnog skupa koji će biti značajan doprinos naučnoj bibliografskoj građi.