Održano predavanje za magistrante Međureligijskih studija Univerziteta Krems
Održano predavanje za magistrante Međureligijskih studija Univerziteta Krems
Održano predavanje za magistrante Međureligijskih studija Univerziteta Krems
Održano predavanje za magistrante Međureligijskih studija Univerziteta Krems
Održano predavanje za magistrante Međureligijskih studija Univerziteta Krems

15. septembar – Sarajevo. Dr. Dževada Šuško održala je predavanje na temu “Bošnjaci i islam u Bosni i Hercegovini” magistrantima Međureligisjkih studija Univerziteta Krems na čelu sa mr. Senadom Kusurom.