Domaći skupovi

Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”

Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je 26. augusta 2013. god. ugostio i priredio, u saradnji sa prof. dr. Nevadom Kahteranom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predavanje uglednog svjetskog naučnika profesora James Heisig-a na temu „Izazovi dijaloga sa budizmom”. James Heisig je profesor na filozofskom fakultetu i istraživač na Nanzan Institutu za Religiju i Kulturu u Nagoyi, Japan. On je vodeće ime u svijetu kao poznavatelj filozofije i religije, moderne japanske filozofije, komparativista, poliglota, autor i prevoditelj više od 70 knjiga.

Iako je naslov predavanja na prvi pogled djelovao geografski i tematski neobičan i stran, odziv je bio velik. Sala unutar novim prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke je bila puna sa više od 100 posjetitelja. Od prisutnih odvajamo Njegovu ekscelenciju ambasadora Japana Hideo Yamazaki, izaslanika reis ul-uleme Husein ef. Kavazovića Rifet ef. Fetić, profesori sa Fakulteta islamiskih nauka prof. Enes Karić, prof. Hilmo Neimarlija, prof. Dževad Hodžic, prof. Zehra Alispahić, te profesori sa Filozofskog fakulteta prof. Nevad Kahteran, prof. Munir Mujić i prof. Mirza Sarajkić, kao i veliki broj vjeroučitelja, imama, te ljubitelja nauke, znanja i lijepe riječi.

Nakon dobrodošlice direktorice Instituta Dr. Dževade Šuško, prof. Heisig je u toku svog izlaganja nastojao da približi značaj dijaloga, implikacije osude i predrasude i potrebe za istinskim prevoditeljima religija. Podkrijepio je svoje tvrdnje kroz niz primjera u povijesti i sadašnjosti i pomoću zanimljivih pripovijetki. S obzirom da prof. Heisig-u islamska teologija nije uža specijalnost, više se fokusirao na primjere kršćanstva i budizma. Problematično je, kako je istakao prof. Heisig, što su kršćanske kulture sebe smatrale superiornim spram istočnim kulturama i time onemogućile iskreni dijalog. Upozorio je na opasnost osuda jer one zaslijepljuju i čine dijalog nemogućim. On smatra da religije nisu jednake, ali da imaju slične elemente.

Da bi se pokrenuo dijalog potrebni su pravi prevoditelji religija koji će prepoznati te ekvivalente koji postoje u svim vjerama. Interesantna je tvrdnja prof. Heisig-a da bi svaki vjernik trebao biti religijski bilingualan, to jeste koliko vjernik poznaje svoju vjeru toliko bi trebao poznavati još jednu religiju. On smatra da ako se samo poznaje jedna vjera da ne znamo šta ustvari vjera znači.

Uslov za uspostavljanje dijaloga je prof. Heisig nastojao da predoči pomoću primjera iz japanske kulture, a to je kako se postaje stručnjak za ceremoniju čaja. Naime, za dijalog je neophodno da se naučimo distancirati od forme kako bismo mogli posmatrati sa distance i time spoznamo suštinu i ono što je zaista važno.

Kliknite ovdje i pročitajte intervju sa prof. dr. James Heisig

Local Conferences

Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”

Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”
Prof. dr. James Heisig “Izazovi dijaloga sa budizmom”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je 26. augusta 2013. god. ugostio i priredio, u saradnji sa prof. dr. Nevadom Kahteranom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predavanje uglednog svjetskog naučnika profesora James Heisig-a na temu „Izazovi dijaloga sa budizmom”. James Heisig je profesor na filozofskom fakultetu i istraživač na Nanzan Institutu za Religiju i Kulturu u Nagoyi, Japan. On je vodeće ime u svijetu kao poznavatelj filozofije i religije, moderne japanske filozofije, komparativista, poliglota, autor i prevoditelj više od 70 knjiga.Opširnije…