Domaći skupovi

Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”

Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”
Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”
Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka ugostio je u saradnji sa Centrom za dijalog-Vesatijja i Centrom za napredne studije profesora John L. Esposito sa Georgetown Univerziteta u SAD-u.

Pored prvenstveno naučnoistraživačke djelatnosti, Institut radi i na umrežavanju domaćih i međunarodnim istraživača, univerziteta i srodnih ustanova. S obzirom da Institut želi da doprinese stvaranju društva baziranog na znanju, izuzetna je prilika bila ugostiti i organizovati predavanje prof. Johna Esposita na jednu ključnu temu, a to je međureligijski dijalog.

John Esposito je svojim stvaralačkim radom doprinio otkrivanju novih saznanja o pitanju Islama i muslimana u kontekstu međunarodnih odnosa. U to se uvjerio i Univerzitet u Sarajevu koji je dodijelio počasni doktorat John-u Espositu kao priznanje za izvanredan doprinos razvoju islamskih studija i međureligijske saradnje. A kroz povijest pismena i usmena tradicija Bošnjaka bilježi da je suživot sa drugim religijama sastavni dio realnosti Bosne i Hercegovine.

Izvještaj na Rijasetovoj webstranici o predavanju prof. dr. John L. Esposito

Klix.ba o posjeti prof. dr. John L. Esposito

Local Conferences

Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”

Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”
Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”
Prof. dr. John L. Esposito “Muslimansko-kršćanski dijalog u 21. stoljeću: izazovi i perspektive”

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka ugostio je u saradnji sa Centrom za dijalog-Vesatijja i Centrom za napredne studije profesora John L. Esposito sa Georgetown Univerziteta u SAD-u.Opširnije…